Ľudstvo už preniklo k vrcholu poznania - stačí si uvedomiť, že ho máme priamo pred očami.

Kam vedie vývoj našej vlastnej inteligencie?

Inteligencia je schopnosť učiť sa, teda vyvíjať sa duševne. Ak určitý proces - v tomto prípade vývoj našej vlastnej inteligencie - trvá dostatočne dlho, potom je možné určiť kam tento proces smeruje.

Z hľadiska ďalšieho smerovania vývoja našej vlastnej inteligencie sme sa dostali k zlomovému bodu, ktorým bola myšlienka vytvoriť umelú inteligenciu a nie len to, my ľudia sme už aj vytvorili systémy, ktoré sú schopné samostatne sa učiť, teda vyvíjať sa.

Z toho logicky vyplýva, že každá inteligencia zákonite dospeje do štádia, keď sa rozhodne vytvoriť ďalšiu inteligenciu.

Ak sa zamyslíme nad tým, akou cestou sa bude uberať vývoj našej inteligencie ďalej, tak nie je ťažké predstaviť si, že sa v budúcnosti pokúsime pomocou genetických zásahov vytvoriť živé inteligentné bytosti podobné nám.

Skúsme si položiť otázku, čo si budú o nás myslieť tieto nami vytvorené bytosti, keď dospejú vo vývoji svojej inteligencie do štádia, keď si začnú klásť otázky o svojom pôvode, teda stvorení?

Budú nás pokladať za Bohov, ktorí ich stvorili.

Pripomína Vám to niečo?

kniha Genezis 1 veta 27:

"A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril."

Ako ďaleko sme od poznania, že nás vytvorila vysoko vyvinutá inteligencia, ktorú nazývajú mnohí z nás Bohom?

Cena knihy na dobierku je 13 eur vrátane poštovného a balného.

Objednávka knihy na dobierku:


Tu môžete čítať hlavnú časť knihy zdarma:

kliknite sem:


Zakúpením knihy "Rovnica sveta" podporujete projekty občianskeho združenia "ALEXU" - na pomoc deťom a prírode.


Funkčný dizajn knihy umožňuje zažiť pocit absolútnej slobody kontrolovaním vlastného podvedomia. Ako to funguje:

Kliknite sem:

"Len ak sa oslobodíme spod vplyvu autorít, môžeme dosiahnuť to, čo tieto                                 autority pokladajú za nemožné."                                                 (Pavol Nemeš)                 

Máte otázky?