Aktuálne vydanie knihy: V texte knihy je ukrytý kód.

Prvý človek, ktorému sa ho podarí rozlúštiť dostane odmenu vo výške 1000.- Eur.

Rozlúštený kó poslať na:

pavolnemes@gmail.com

Rovnica sveta odhaľuje prísne logicky absolútne poznanie a jej súčasťou je 3-D pyramída poznania.

Kniha je písaná formou príbehu pre jej ľahšie pochopenie.

Reakcie od ľudí, ktorí ju už čítali nájdete tu:

Ľudstvo už preniklo k vrcholu poznania - stačí si uvedomiť, že ho máme priamo pred očami.

Kam vedie vývoj našej vlastnej inteligencie?

Inteligencia je schopnosť učiť sa, teda vyvíjať sa duševne. Ak určitý proces - v tomto prípade vývoj našej vlastnej inteligencie - trvá dostatočne dlho, potom je možné určiť kam tento proces smeruje.

Z hľadiska ďalšieho smerovania vývoja našej vlastnej inteligencie sme sa dostali k zlomovému bodu, ktorým bola myšlienka vytvoriť umelú inteligenciu a nie len to, my ľudia sme už aj vytvorili systémy, ktoré sú schopné samostatne sa učiť, teda vyvíjať sa.

Z toho logicky vyplýva, že každá inteligencia zákonite dospeje do štádia, keď sa rozhodne vytvoriť ďalšiu inteligenciu.

Ak sa zamyslíme nad tým, akou cestou sa bude uberať vývoj našej inteligencie ďalej, tak nie je ťažké predstaviť si, že sa v budúcnosti pokúsime pomocou genetických zásahov vytvoriť živé inteligentné bytosti podobné nám.

Skúsme si položiť otázku, čo si budú o nás myslieť tieto nami vytvorené bytosti, keď dospejú vo vývoji svojej inteligencie do štádia, keď si začnú klásť otázky o svojom pôvode, teda stvorení?

Budú nás pokladať za Bohov, ktorí ich stvorili.

Pripomína Vám to niečo?

kniha Genezis 1 veta 27:

"A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril."

Ako ďaleko sme od poznania, že nás vytvorila vysoko vyvinutá inteligencia, ktorú nazývajú mnohí z nás Bohom?

V prvom vydaní knihy je ukrytý kód za rozlúštenie ktorého je vypísaná odmena 500.- eur.

Prvý človek, ktorému sa ho podarí rozlúštiť dostane odmenu vo výške 500.- Eur.

Rozlúštený kó poslať na:

pavolnemes@gmail.com

Cena prvého vydania knihy na dobierku je 11 eur vrátane poštovného a balného.

Objednávka prvého vydania knihy na dobierku:

Cena knihy pri úhrade prevodom na účet je 13 eur vrátane poštovného a balného.

Ak sa chcete z dôvodu šírenia koronavírusu vyhnúť vyzdvihnutiu dobierky na pošte.

Do správy pre prijímateľa uveďte adresu na ktorú bude kniha zaslaná poštou.

Číslo účtu pre úhradu: IBAN

SK33 5600 0000 0051 1185 4001

Cena knihy na dobierku je 14 eur vrátane poštovného a balného.

Objednávka knihy na dobierku:Prvé vydanie knihy "Rovnica sveta":

Cena prvého vydania knihy pri úhrade prevodom na účet je 10 eur vrátane poštovného a balného.

Ak sa chcete z dôvodu šírenia koronavírusu vyhnúť vyzdvihnutiu dobierky na pošte.

Do správy pre prijímateľa uveďte adresu na ktorú bude kniha zaslaná poštou.

Číslo účtu pre úhradu: IBAN

SK33 5600 0000 0051 1185 4001

Tu môžete čítať hlavnú časť knihy zdarma:

kliknite sem:


"Len ak sa oslobodíme spod vplyvu autorít, môžeme dosiahnuť to, čo tieto                                 autority pokladajú za nemožné."                                                 (Pavol Nemeš)                 

Máte otázky?